Grundejerforeningen Teglgaarden
blev stiftet i 1920'erne

Grundejerforeningen har egen vandforsyning
der leverer vand til 306 forbrugere


Takstblad 2023

Driftsbidrag                 
Fast Afgift, alle forbrugere     kr.            700,00
Vandpris pr. m3     kr.                2,25
Grøn afgift (Statsafgift) pr. m3     kr.                6,37
                   
Anlægsbidrag                

Tilslutningsafgift

    kr.    

20.000,00

Tilslutningsbidrag består af et vandværks-

           

      

bidrag og et anlægsbidrag

           

     

 

Gebyrer

               

Lukningsgebyr *

    kr.   500,00

Genåbningsgebyr *

    kr.   500,00

Rykkergebyr pr. gang

    kr.   100,00

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremsendelse af oplysninger til ejendomsmægler

i forbindelse med ejendomshandler               kr.           250,00

Alle priser er excl. moms

* + omkostninger til vvs-montør

Frostsprængning af vandmåler: Omkostning til ny måler plus omkostning til vvs-firma og 300 kr. + moms

Det er alene medlemmernes ansvar at holde løbende øje med vandforbruget på måleren i brønden. Vandforsyningen har intet ansvar for vandspild/lækage mellem måler og husstand.