Grundejerforeningen Teglgaarden
blev stiftet i 1920'erne

Grundejerforeningen har egen vandforsyning
der leverer vand til 306 forbrugere


Teglgårdens Vandforsyning

Teglgårdens Vandforsyning

Siden 2012 har Teglgårdens Vandforsyning modtaget vand fra Hejls Vandværk. 

Forsyningsområde:
På fanen til venstre "Kort over forsyningsområde" fremgår det af kortet, hvilket område Teglgårdens Vandforsyning leverer vand til.

Indvindingsområde: 
Indvindingsområdet fremgår af Hejls Vandværks hjemmeside.

Vandbehandling:
Ifølge oplysninger fra Hejs Vandværk, benytter de simpel vandbehandling:

Vandprøver:
Ved overskridelser af værdier i de vandprøver, som foretages jævnligt, vil medlemmerne blive kontaktet på mail og på forsiden af hjemmesiden. 
Vi vil informere om, hvilke forholdregler, der skal tages.

Resultat af tagne vandprøver findes under fanen "Vandprøver" 

Ledningsbrud:
Ved ledningsbrud vil foreningen meddele dette på mail og på forsiden af hjemmesiden.

Opdager du ledningsbrud.. Kontakt da venligst viceværten eller en i bestyrelsen hurtigst muligt.
Kontaktoplysninger findes bl.a. under fanen til venstre "ledningsbrud". 

Sker bruddet på egen grund kan man minimere vandspildet ved at lukke for stophanen ved vandmåleren.

Bestyrelsen kan altid kontaktes, hvis der er spørgsmål til Vandforsyningen.