Grundejerforeningen Teglgaarden
blev stiftet i 1920'erne

Grundejerforeningen har egen vandforsyning
der leverer vand til 306 forbrugere


Takstblad 2022

Driftsbidrag                 
Fast Afgift, alle forbrugere     kr.            700,00
Vandpris pr. m3     kr.                2,25
Grøn afgift (Statsafgift) pr. m3     kr.                6,37
                   
Anlægsbidrag                

Tilslutningsafgift

    kr.    

20.000,00

Tilslutningsbidrag består af et vandværks-

           

      

bidrag og et anlægsbidrag

           

     

Gebyrer

               

Lukningsgebyr

    kr.   400,00

Genåbningsgebyr

    kr.   400,00

Rykkergebyr pr. gang

    kr.   100,00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er excl. moms

 

Det er alene medlemmernes ansvar at holde løbende øje med vandforbruget på måleren i brønden. Vandforsyningen har intet ansvar for vandspild/lækage mellem måler og husstand.