Grundejerforeningen Teglgaarden
blev stiftet i 1920'erne

Grundejerforeningen har egen vandforsyning
der leverer vand til 306 forbrugere


 

Vandprøver:

I forhold til det kontrolprogram Kolding Kommune har udstedt, tages der hvert år 2 A-parametre prøver samt 1 B-parametre prøve på ledningsnettet.


Ved overskridelser af værdier i vandprøverne, vil medlemmerne blive kontaktet på mail og på forsiden af hjemmesiden. 

Vi vil informere om, hvilke forholdregler, der skal tages.

Resultat af tagne vandprøver kan ses her:

   Vandprøver