Grundejerforeningen Teglgaarden
blev stiftet i 1920'erne

Grundejerforeningen har egen vandforsyning
der leverer vand til 306 forbrugere


Ved ledningsbrud på vandledningsnettet

Konstateres der brud på ledningsnettet kontaktes bestyrelsen hurtigst muligt:

Bestyrelsesmedlem:     Nicolaj Petersen
Telefon:     +45 21 95 88 01
Mail:       bestyrelsesmedlem@teglgaarden-info.dk
Formand:     Niels Peter Haugaard
Telefon:     +45 22 36 10 25
Mail:      formand@teglgaarden-info.dk     

eller den øvrige bestyrelse.

Navne og telefonnumre fremgår af fanen info, hvor den nye bestyrelse er anført. Under punktet akutte problemer fremgår medlemmernes telefonnumre.

 

Sker bruddet på egen grund kan man minimere vandspildet ved at lukke for stophanen ved vandmåleren.